28 декабря в колледже прошло мероприятие «Защита портфолио» среди выпускных групп. Целью данного мероприятия является определение уровня подготовки студентов к преддипломной практике. Активное участие приняли студенты специальности «Дошкольное воспитание и обучение», групп 4б КДО, 4б РДО. Для определения уровня подготовки студентов и оказания методической помощи была создана комиссия, в которую вошли учредитель колледжа, доктор пед.наук Курманалина Ш.Х., исполнительный директор колледжа УтарбаеваЛ.Ж.,  зам. директора по учебно-производственной работе Г.С.Шотова, зам. директора по научно-методической работе А.М.Сагидуллина, зам. директора по учебной работе Г.Т.Жолдасова, а также активное участие приняли методисты, кураторы  групп.

2018-2019 оқу жылының басында практика жоспары бойынша “Баланың мектептегі алғашқы күндері ” кестесі құрылып, әдіскерлер тағайындалып  практиканың өту барысы  қадағалануда. «Баланың мектептегі алғашқы күндері» машығы бойынша  4 б КШО № 46 әдіскері Ғ.С.Шотова, 4б РДО тобы № 7 әдіскері М.В.Рахметова, 4б КДО тобы № 1 әдіскері А.Б.Сарсенгалиева, 4б КДО тобы № 40 әдіскері Т.У.Маденова мектептерінен өтуде.

Әдіскер А.Б. Сарсенгалиева. 2б КШО мен 2бРШО топтарында «Бала күту» мамандығы бойынша оқу машығы өтуде. Машық барысында топтар мектеп жасына дейінгі балалардың тәрбиесіндегі Стандарт, бағдарламалар мазмұнымен танысты. Сондай-ақ балабақшадағы балалармен өткізілетін жұмыс түрлері туралы ақпарат алып, практикалық жүзінде ертегі, мақал-мәтелдер, жұмбақ, өтірік өлеңдердің жинақтарын жасап портфолиоларын толтырды. Оқу машығы барысында студенттер практика жүзінде сергіту сәттерін, қимылды және дидактикалық ойындарды ұйымдастыра білді.

29 желтоқсан күні бітіруші топтар арасында  «Машық портфолиосын қорғау» шарасы өтті. Шарасына колледж әкімшілігі және колледждің басты құралтайшысы Ш.Х.Курманалина қатысты. 

Биылғы оқу жылында  18 топ ( 362 студент)   № 1,5,6,7,19,40,46, ЖОББ   облыстық, қалалық мектептерде және № 37 «Жұлдыз-ай», №19 «Золотой петушок» мектепке дейінгі мекемелерде байқау практикасынан өтіп өздерінің теориялық білімдерін практикамен ұштастырды. Практика барысында жаңа педагогикалық технологиялар, компьютердің және интерактивтік тақтаның мүмкіндіктері кеңінен пайданылып сабақтар өткізілді. Машықкерлер алдын-ала пән мұғалімдерінің, бір-бірінің  сабақтарына қатынасып, талдап, өздері сабақ берген уақытта жауапкершілікпен жұмыстанды. Сабақтарын бір күн бұрын бекітіп отырды. Қолданған көрнекілік құралдары, топшамалары талапқа сай жасалды. Машықкерлер  сабақ беру үрдісінде барлық элементтерді қамти алды, оқушылардың танымдық  қабілеттерін дамыту бағытында ауызша жаттығулармен қатар ойын элементтері қолданылды. 

31.08.2017 әдіскер Тамара Утегеновна Маденова 4бКДО тобында «Баланың мектептегі алғашқы күндері» машығы бойынша студенттерге кеңес берді. 4бКДО топ студенттері № 40 ОЖББМ барып,мектеп алды даярлық сыныптарына 0а, 0ә, 0б, 0в. 04.09.2017-16.09.2017 уақыт аралығында машықтан өтуге бөлінді.Апта бойы студенттер сыныптардағы оқу – тәрбие жұмысының ұйымдастыру ерекшеліктерімен танысты. Әдіскер студенттерге балалардың дамуы жөнінде диагностикалық кеңес берді, студенттер мектеп алды даярлық сыныптарындағы мұғалімдерге әр түрлі көмек көрсетті.

Организация  и  проведение  профессиональной   практики  в   колледже  осуществляется   в  соответствии  с  законами  Республики  Казахстан:  «Об  образовании», «О   социальном   партнерстве»,  Трудовым Кодексом РК,  ГОСО по специальностям и  Приказом МОН РК № 287 от 05.04.2004 года «Об утверждении «Методических рекомендации по организации и проведению профессиональной практики обучающихся профессиональных учебных заведений».

В ходе данной практики студенты ведут наблюдения за деятельностью учителя   и первые дни пребывания ребенка в школе. Знакомятся с личными делами детей,  изучают  методику преподавания, оказывают посильную помощь учителю в организации учебной деятельности детей, помогают в процессе обучения, следят за осанкой, разъясняют правила поведения в школе. Во время перемен организовывают подвижные игры, проводят физминутки, диагностику. Студенты встречают детей  у входа в школу, провожают со школы, сопровождают их в столовую, в музыкальный зал, спортзал. 

Перед прохождением практики  «Введение в специальность» методисты знакомят студентов с содержанием плана практики. Студенты составляют   анкеты, психодиагностические методики по изучению личности и коллектива. Готовят тренинги, образцы характеристик  класса, ученика. Проводят наблюдения за классом, каждым  учеником. 

Студенты знакомятся  с содержанием плана прохождения практики.   Разрабатывают конспекты классных часов и изучают методику проведения воспитательной работы с детьми, порядок проведения тестов, анкет.  Методисты проводят беседы  по правильному наблюдению за классом, одним учеником, написанию характеристики  на класс и на ученика. 

FaLang translation system by Faboba